แม่เหล็กข้อต่อขนาดเล็กอะแดปเตอร์ตัวอย่างและเทอร์โมโมสไมล์แม่เหล็กชุดแกนทิ้ง

แม่เหล็กข้อต่อขนาดเล็กอะแดปเตอร์ตัวอย่างและเทอร์โมโมสไมล์แม่เหล็กชุดแกนทิ้ง

แม่เหล็กข้อต่อขนาดเล็กอะแดปเตอร์ตัวอย่างและเทอร์โมโมสไมล์แม่เหล็กชุดแกนทิ้ง

Sku:SC4-27DSMY-100

  • $1,321.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


อะแดปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็กและเทอร์โมเซลชุดแกนแม่เหล็กทิ้ง


เรายังขอแนะนำ