Wire Shear Plate Base

Wire Shear Plate Base

Wire Shear Plate Base

Sku:TA-WSP-1

  • $201.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Wire shear plate base for preparing shear samples and measuring shear firmness.


เรายังขอแนะนำ