เกี่ยวกับเรา

Brookfield เป็นมาตรฐานโลกในการวัดความหนืดมานานกว่า 85 ปี ผลงานที่ขยายตัวของเราประกอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์พื้นผิวความชื้นและผงสําหรับการวัดลักษณะวัสดุที่ถูกต้องทําให้เครื่องมือของเราเหมาะสําหรับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม

เมื่อคุณต้องการเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูงที่ให้การวัดที่ทําซ้ําได้และถูกต้องให้เลือกผู้นําโลก เลือก Brookfield

 

ติดต่อเรา:

AMETEK Brookfield
11 Commerce Blvd
Middleboro, MA 02346 USA
โทรศัพท์: 1-508-946-6200
แฟกซ์: 1-508-946-6262
อีเมล (ขาย): ma-mid.sales@ametek.com
อีเมล (บริการ): ma-mid.ccs@ametek.com