170° Cone Probe, Ø40 Mm

170° Cone Probe, Ø40 Mm

170° Cone Probe, Ø40 Mm

Sku:TA54

  • $324.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Clear acrylic cone probe


เรายังขอแนะนำ