25.4 Mm Dia, Nylon Ball Probe

25.4 Mm Dia, Nylon Ball Probe

25.4 Mm Dia, Nylon Ball Probe

Sku:TA43

  • $143.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


6/6 Nylon white ball probe


เรายังขอแนะนำ