Adjustable Base Table

Adjustable Base Table

Adjustable Base Table

Sku:TA-ABT

  • $968.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Adjustable Base Table for use with fixtures requiring table heights between 1.5” and 5”


เรายังขอแนะนำ