Blister Pack Support jig

Blister Pack Support jig

Blister Pack Support jig

Sku:TA-BPS

  • $1,008.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Blister Pack Support Fixture is used to measure the force required to remove the tablet from its blister pack. Fixture Base Table required.


เรายังขอแนะนำ