การหมุน CAP

การหมุน CAP

การหมุน CAP

Sku:CAP-S-01

  • $824.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Spindles ถูกใช้กับ CAP 1000/2000

หมายเหตุ: เมื่อซื้อ CAP 1000/2000 ต้องมีการสั่งหมุนอย่างน้อย 1 แกนตามต้องการ


เรายังขอแนะนำ