สอดคล้องกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Coupling RV Spindle

สอดคล้องกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Coupling RV Spindle

สอดคล้องกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Coupling RV Spindle

Sku:RV-1MC

  • $368.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


สอดคล้องกับ Magnetic Coupling RV แกนหมุนเพื่อใช้ร่วมกับบรูคฟิลด์วิซิเตอร์ของคุณหรือ Rheometer กับรถ RV ทอร์กที่มีตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบ Magnetic Coupling

เรายังขอแนะนำ