แกนเพลาแม่เหล็กที่ตรงตามมาตรฐานสําหรับอะแดปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็ก

แกนเพลาแม่เหล็กที่ตรงตามมาตรฐานสําหรับอะแดปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็ก

แกนเพลาแม่เหล็กที่ตรงตามมาตรฐานสําหรับอะแดปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็ก

Sku:SC4-21MCSD

  • $666.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


แกนเพลาแม่เหล็กที่ตรงตามมาตรฐานเพื่อใช้กับอะแดปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็กของคุณที่มีคุณสมบัติการคัปปลิงแม่เหล็ก

เรายังขอแนะนำ