แกนข้อต่อแม่เหล็กที่สอดคล้องกับมาตรฐานสําหรับเทอร์โมเซิล 316 สแตนเลส

แกนข้อต่อแม่เหล็กที่สอดคล้องกับมาตรฐานสําหรับเทอร์โมเซิล 316 สแตนเลส

แกนข้อต่อแม่เหล็กที่สอดคล้องกับมาตรฐานสําหรับเทอร์โมเซิล 316 สแตนเลส

Sku:SC4-18HTMCZ

  • $855.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


แกนแม่เหล็กที่ตรงตามมาตรฐานแกนทําจากสแตนเลส 316 ที่จะใช้กับของคุณอะแดปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานแม่เหล็ก

เรายังขอแนะนำ