แกนล็อคดิน

แกนล็อคดิน

แกนล็อคดิน

Sku:HT-DIN-81K

  • $413.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


ดินแกนคู่กับแกนล็อคพิเศษสำหรับบรู๊คฟิลด์มาตรฐาน Mesh และอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน EZ ล็อค


เรายังขอแนะนำ