ช่วงแรงบิด RV สำหรับ DV แปลงถัดไป

ช่วงแรงบิด RV สำหรับ DV แปลงถัดไป

Sku:XDVNXRVMJG0U00

  • $7,326.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


เครื่องมือ all-in-one สำหรับการวัดค่า viscosity และ yield ความเครียดขณะที่ปฏิบัติตาม 21 CFR Part 11 และ GAMP. เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายและแบบสแตนด์อะโลนสำหรับวัดค่า viscosity และให้ผลความเครียด  พร้อมใช้งานในเวอร์ชันมาตรฐานและเวอร์ชัน 21 CFR Part 11 Compliant และยังมีอยู่กับเวลส์/บรูกฟิล์ดกรวยเรขาคณิต


เรายังขอแนะนำ