ไหลผ่านเย็น

ไหลผ่านเย็น

ไหลผ่านเย็น

Sku:TC-351 115

  • $3,792.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


ลดความต้องการน้ําประปาในห้องอาบน้ําแบบไม่แช่เย็นเพิ่มช่วงล่างของห้องอาบน้ําส่วนใหญ่เป็น -20 °C