แกน T-บาร์ Helipath

แกน T-บาร์ Helipath

แกน T-บาร์ Helipath

Sku:T-A

  • $73.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


สปินเดิลที่ใช้กับ Helipath Stand. บาร์ T-สร้างเส้นทางขดลวดผ่านตัวอย่างการทดสอบจึงขจัดปัญหาของ"channeling".


เรายังขอแนะนำ