LV-4 (4B2) แกนฉนวน

LV-4 (4B2) แกนฉนวน

LV-4 (4B2) แกนฉนวน

Sku:4B2

  • $224.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


แกนหมุนนี้ใช้สําหรับการทดสอบความหนืดตามมาตรฐาน ASTM D2983 (การวัดความหนืดของน้ํามันหล่อลื่นสําหรับยานยนต์)


เรายังขอแนะนำ