Insulating Cap สำหรับอะแด็ปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็ก

Insulating Cap สำหรับอะแด็ปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็ก

Insulating Cap สำหรับอะแด็ปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็ก

Sku:SC4-53

  • $36.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


ฝาครอบการเปลี่ยนฉนวนที่คลุมห้องตัวอย่างอยู่ในนั้น

และยังขายได้ด้วย Small Sample Adapter Kit


เรายังขอแนะนำ