12" ตัวอย่าง Probe

12" ตัวอย่าง Probe

12" ตัวอย่าง Probe

Sku:1400 2002

  • $45.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


12" ตัวอย่างของโพรบสำหรับพื้นที่จำกัด เข้ากันได้กับอุปกรณ์เจอโรมต่อไปนี้: J405, J505, J605, X431, X632


เรายังขอแนะนำ