Lightening Arrestor, 2400 MHZ

Lightening Arrestor, 2400 MHZ

Lightening Arrestor, 2400 MHZ

Sku:200-0181

  • $268.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Lighting arrestor for 2400 MHZ used with fixed monitoring system


เรายังขอแนะนำ