Lipstick Cantilever Jig

Lipstick Cantilever Jig

Lipstick Cantilever Jig

Sku:TA-LC

  • $778.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Lipstick Cantilever Test Fixture allows imitative tests on lipstick and similar products to quantify strength of product. Fixture Base Table required.


เรายังขอแนะนำ