Loop Tack Test Fixture

Loop Tack Test Fixture

Loop Tack Test Fixture

Sku:TA-LTT

  • $2,780.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Loop Tack Test measures the adhesive strength of pressure sensitive tape and stickers according to ASTM D6195.


เรายังขอแนะนำ