Low Immersion Spindle for Thick Film Pastes

Low Immersion Spindle for Thick Film Pastes

Low Immersion Spindle for Thick Film Pastes

Sku:ABZ

  • $311.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


แกนหมุนนี้ใช้สำหรับการทดสอบความหนาของการวางหมากหนาๆ ความยาวของแกนหมุนสั้นเหมาะสมสำหรับการหลอมรวมในคอนเทนเนอร์ที่มีความลึกตื้น


เรายังขอแนะนำ