แม่เหล็กคนเต้นด้วยกันวี Spindle

แม่เหล็กคนเต้นด้วยกันวี Spindle

แม่เหล็กคนเต้นด้วยกันวี Spindle

Sku:RV-1M

  • $285.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


แม่เหล็กคนเต้นด้วยกันวี spindles ที่จะใช้กับของคุณ Brookfield Viscometer หรือ Rheometer กับวีแรงบิดช่วงนั้นล้วนมีประจุแม่เหล็กคนเต้นด้วยกันการเชื่อมต่อทางเลือก

เรายังขอแนะนำ