แม่เหล็กคู่ตัวอย่างอะแดปเตอร์กับห้องทิ้ง

แม่เหล็กคู่ตัวอย่างอะแดปเตอร์กับห้องทิ้ง

แม่เหล็กคู่ตัวอย่างอะแดปเตอร์กับห้องทิ้ง

Sku:SSAM27D/13RD/100

  • $2,413.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


ขนาดเล็กตัวอย่างอะแดปเตอร์กับแกนและภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวสำหรับการเชื่อมต่อแม่เหล็ก


เรายังขอแนะนำ