อะแดปเตอร์แม่เหล็กข้อต่อขนาดเล็ก 316 สแตนเลส

อะแดปเตอร์แม่เหล็กข้อต่อขนาดเล็ก 316 สแตนเลส

อะแดปเตอร์แม่เหล็กข้อต่อขนาดเล็ก 316 สแตนเลส

Sku:SSAM18/13R-Z

  • $2,369.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


อะแดปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็ก (SSA) ประกอบด้วยห้องตัวอย่างทรงกระบอกและแกนหมุนให้ระบบรูปทรงเรขาคณิตที่กําหนดไว้สําหรับการวัดความหนืดของปริมาณตัวอย่างขนาดเล็กตามลําดับ 2 ถึง 16 มิลลิลิตรที่อัตราการเฉือนที่แม่นยํา


เรายังขอแนะนำ