Magnetic Coupling Small Sample Adapter ที่มีห้องที่ไม่สามารถใช้แล้ว

Magnetic Coupling Small Sample Adapter ที่มีห้องที่ไม่สามารถใช้แล้ว

Magnetic Coupling Small Sample Adapter ที่มีห้องที่ไม่สามารถใช้แล้ว

Sku:SSAM18/13RD

  • $2,114.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Small Sample Adapter ยังมีให้ซื้อด้วยกับระบบคู่แกนหมุนแม่เหล็กด้วยครับ อ็อพชันนี้อนุญาตให้แกนหมุนถูกเชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างรวดเร็วและยังอาจช่วยป้องกันความเสียหายที่สามารถทำได้


เรายังขอแนะนำ