ท่อส่ง Microcap (100 ct. Vials)

ท่อส่ง Microcap (100 ct. Vials)

ท่อส่ง Microcap (100 ct. Vials)

Sku:990-0150

  • $95.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


1 uL capillary สำหรับ Vapor Pro เซนเซอร์ calibration และการตรวจสอบ NIST Tracable

100 ครั้ง ใช้กับ CT-3100(- L), CT-35 00 RX, และ CT-4200XL.


เรายังขอแนะนำ