Nitrogen Purge Kit, MAX

Nitrogen Purge Kit, MAX

Nitrogen Purge Kit, MAX

Sku:990-0046

  • $148.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Nitrogen purge kit comes with fittings, connectors and tubing . Requires Nitrogen Purge option used of reducing volatile flashing of samples


เรายังขอแนะนำ