Ottawa Cell

Ottawa Cell

Ottawa Cell

Sku:TA-OC

  • $1,909.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Ottawa Cell for bulk compression to determine hardness and crispness of cereals, vegetables or fruits. Fixture Base Table required.


เรายังขอแนะนำ