Pizza Tensile Fixture

Pizza Tensile Fixture

Pizza Tensile Fixture

Sku:TA-PTF

  • $871.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Pizza Tensile Fixture quantifies cooked pizza firmness by measuring the tensile force and deformation distance to break sample.


เรายังขอแนะนำ