Plastic Sample Syringe, 5CC

Plastic Sample Syringe, 5CC

Plastic Sample Syringe, 5CC

Sku:2600 1012

  • $2.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Disposable 5cc syringe for sample dispensing


เรายังขอแนะนำ