Probe,Cylindrical

Probe,Cylindrical

Probe,Cylindrical

Sku:TA24

  • $161.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Black delrin low mass rod probe


เรายังขอแนะนำ