Probe,Cylindrical 0.2Cm Dia.

Probe,Cylindrical 0.2Cm Dia.

Probe,Cylindrical 0.2Cm Dia.

Sku:TA39

  • $129.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


303 S.S. Flat end rod probe (margarine)


เรายังขอแนะนำ