Probe,Cylindrical 5.08Cm Dia.(2")

Probe,Cylindrical 5.08Cm Dia.(2")

Probe,Cylindrical 5.08Cm Dia.(2")

Sku:TA25/1000

  • $217.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Clear acrylic cylindrical probe

*Not recommended for use with loads greater than 50 kg for TA25/1000,TA11/1000, and TA4/1000.


เรายังขอแนะนำ