Probe,Needle

Probe,Needle

Probe,Needle

Sku:TA9

  • $232.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


440-C S.S. Needle probe

*Not recommended for use with loads greater than 50 kg.

 


เรายังขอแนะนำ