Probe,Spherical 0.3Cm Dia.

Probe,Spherical 0.3Cm Dia.

Probe,Spherical 0.3Cm Dia.

Sku:TA33

  • $501.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


303 S.S. Ball probe


เรายังขอแนะนำ