Raft Tester

Raft Tester

Raft Tester

Sku:TA-RT

  • $264.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Raft Tester measures alginate Raft Strength by pulling wire raft hook out of the sample material.


เรายังขอแนะนำ