ตัวอย่างแอสเซมบลีห้องกับ RTD สอบสวน

ตัวอย่างแอสเซมบลีห้องกับ RTD สอบสวน

ตัวอย่างแอสเซมบลีห้องกับ RTD สอบสวน

Sku:SC4-6RP

  • $899.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


ชุดห้องตัวอย่างมาตรฐานพร้อมหัววัดอุณหภูมิ RTD แบบฝังช่วยให้การวัดอุณหภูมิโดยตรงของตัวอย่าง


เรายังขอแนะนำ