Shear Blade,Plain Vee, 1Mm

Shear Blade,Plain Vee, 1Mm

Shear Blade,Plain Vee, 1Mm

Sku:TA-SBA-10

  • $81.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


shear blade Plain Vee 1 mm TA-SBA


เรายังขอแนะนำ