แกน x ตัวอย่างขนาดเล็ก Spindle

แกน x ตัวอย่างขนาดเล็ก Spindle

แกน x ตัวอย่างขนาดเล็ก Spindle

Sku:SC4-14

  • $388.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


แกนหมุนเหล่านี้ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับอะแด็ปเตอร์ตัวอย่างขนาดเล็ก


เรายังขอแนะนำ