Spaghetti Flexure Fixture

Spaghetti Flexure Fixture

Spaghetti Flexure Fixture

Sku:TA-SFF

  • $683.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Spaghetti Flexure Fixture quantifies flexure characteristics of uncooked spaghetti and other dry pastas.


เรายังขอแนะนำ