Squeeze Bottle Fixture

Squeeze Bottle Fixture

Squeeze Bottle Fixture

Sku:TA-SBF

  • $4,054.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Squeeze Bottle Fixture to measure strength of fine squeezes. Fixture Base Table required.


เรายังขอแนะนำ