Tape Stickiness Fixture

Tape Stickiness Fixture

Tape Stickiness Fixture

Sku:TA-TSF

  • $853.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Tape Stickiness Fixture to measure strength of fine tapes. Fixture Base Table required.


เรายังขอแนะนำ