Three Point Bend Assembly

Three Point Bend Assembly

Three Point Bend Assembly

Sku:TA-TPB

  • $1,261.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Three Point Bend Fixture is used with TA-TPB-3 blade from general probe kit. Fixture Base Table required. Small scale version TA-JTPB is available.


เรายังขอแนะนำ