Tube Extrusion Fixture

Tube Extrusion Fixture

Tube Extrusion Fixture

Sku:TA-TEF

  • $1,901.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Tube Extrusion Fixture measures continuous extrusion force of tube or sachet samples. Top vice grip included.


เรายังขอแนะนำ