ไทกอนแฟลกทูริ่ง (1/8"x 1/16") -ต่อเท้า

ไทกอนแฟลกทูริ่ง (1/8"x 1/16") -ต่อเท้า

ไทกอนแฟลกทูริ่ง (1/8"x 1/16") -ต่อเท้า

Sku:345-0257

  • $21.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


สาร Internal Tygon Fluran Tubing สำหรับ Vapor Pro XL เท่านั้น ขายอยู่ต่อขาเพิ่มขึ้น


เรายังขอแนะนำ