ไทกอนทูบ (1/8"x 1/4") -ต่อเท้า

ไทกอนทูบ (1/8"x 1/4") -ต่อเท้า

ไทกอนทูบ (1/8"x 1/4") -ต่อเท้า

Sku:2500 3001

  • $3.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


ท่อไทกอนภายในสําหรับเครื่องดนตรี X431 ขายในหน่วยต่อเท้าของ


เรายังขอแนะนำ