Tygon Tubing 3/16" I.D. (per foot)

Tygon Tubing 3/16" I.D. (per foot)

Tygon Tubing 3/16" I.D. (per foot)

Sku:2500 3010

  • $4.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


1 foot of premium tubing for connecting your Jerome filter system


เรายังขอแนะนำ