แกนสําหรับอะแดปเตอร์ ULA ที่เพิ่มขึ้น

แกนสําหรับอะแดปเตอร์ ULA ที่เพิ่มขึ้น

แกนสําหรับอะแดปเตอร์ ULA ที่เพิ่มขึ้น

Sku:YULA-15E

  • $388.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


แกนหมุนมาตรฐานที่ใช้กับอะแดปเตอร์เสริม ULA


เรายังขอแนะนำ