Volodkevitch Bite Jaws

Volodkevitch Bite Jaws

Volodkevitch Bite Jaws

Sku:TA-VBJ

  • $1,742.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


Volodkevich Bite Jaws for testing bite force of meat products using shear cutting-test. Fixture Base Table required.


เรายังขอแนะนำ